På Tallbacken jobbar vi hälsofrämjandE

-Elevhälsan är en aktiv del av skolan. 

Arshjul_JH4.jpg

Under läsåret 2015-2016 gjordes ett årshjul för att tydliggöra elevhälsans insatser för elever, skolpersonal och föräldrar. Hjulet uppdateras kontinuerligt.


KONTAKT MED Skolsköterskan

Barnets namn *
Barnets namn
Vårdnadshavarens namn *
Vårdnadshavarens namn