http://freinetsverige.se hittar du fakta om Freinets pedagogiska tankar, adresser till Freinetskolorna och styrelsen samt material från vår rörelse. Ett slags arkiv alltså. Vill du läsa senaste nytt från rörelsen och debattartiklar, går du direkt till vår tidning Kaprifol.

Från årsmöten på Kastanjen 2016

Från årsmöten på Kastanjen 2016

Tidigare hette vi Kooperativet Arbetets Pedagogik - KAP. Med vårt nya namn vill vi tydliggöra kopplingen till den franske folkskolläraren Célestin Freinet, som startade denna pedagogiska rörelse.

Arbetets pedagogik är alltså både en pedagogisk rörelse och en pedagogisk modell, som bygger på Freinets visioner om en demokratisk och kreativ skola. I Sverige har rörelsen funnits i många decennier.

Freinetrörelsen har haft stort inflytande på den svenska skolans utveckling. Flera ur den första generationens svenska freinetpedagoger har arbetat som lärarutbildare på olika håll i Sverige och därigenom fått många studenter att inspireras av Freinets pedagogiska konstanter.

Det är därför långt fler än Freinetrörelsens medlemmar som arbetar med Freinet som förebild i Sverige. Freinetpedagogiken överensstämmer med den svenska läroplanen, förmodligen arbetar åtskilliga pedagoger freinetinspirerat utan att veta om det.


Viktiga principer inom freinetpedagogiken:

Det meningsfulla arbetet - barnen lär sig teoretisk kunskap bl.a via handens arbete och med frågor som rör deras egna erfarenheter. Språket ska tränas i autentiska situationer, t ex genom arbetet med skoltidning eller brevväxling med skolor i andra länder.

Det trevande försöket - barnen ska inte matas med fakta. Utgångspunkten är den egna världsbilden av hur saker och ting fungerar och att ställa hypoteser utifrån den, som en forskare. När vi jämför våra erfarenheter och sedan tittar på vad beprövad erfarenhet säger oss kan vi lägga till något till vår egen världsbild.

Demokratisk fostran - pedagogen kan aldrig avsvära sig huvudansvaret för ordning och struktur i skolan, men det krävs ömsesidig respekt för att eleverna ska ta efter läraren som demokratisk förebild.

Det fria uttrycket - människan har ett starkt behov av att uttrycka sig konstnärligt i olika former. Eleverna behöver uppmuntras i sitt skapande arbete, inte recenseras och censureras.

Det gemensamma arbetet
Barnet måste genom egna erfarenheter inse samarbetets fördelar. Då lär det sig att bli en social medborgare i ett demokratiskt samhälle.

 


Välkommen att botanisera vidare på hemsidan! http://freinetsverige.se

Där hittar du även information om den internationella rörelsen.