Ã_RSHJUL 2019-PDF (1).jpg

Välkommen till Tallbackens fritidshem TALLKOTTEN

Vi är en del av Tallbackens skola och erbjuder plats för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Detta är barnens fritid därför planerar vi verksamheten tillsammans med dem vid veckans fritidsmöte.

Vi är ett komplement till er föräldrar och samarbetar även nära med skolan för att barnens dag ska bli så innehållsrik som möjligt. “Hela barnet- hela dagen”

Ex på aktiviteter är idrott och lekar i hallen, bild o form, kurser, födelsedagskalas en ggr/mån, Älgjaktsfika, bad, utbyte med andra fritidshem osv. Det ska finnas tid för lek och egna påhitt men också aktiviteter som stärker gruppkänslan och stärker varje elevs utveckling. Stort fokus läggs på värdegrund- kamratskap och allas lika värde.

Vi hoppas att ni ska trivas med oss och den verksamhet vi erbjuder.

Viktig information:

 

*Öppethållande: Vi öppnar 6:30 -7:45 med morgonfritids på Lillkotten och stänger 16:30-18:00 på Superkotten. Mellan 13:00 -16:30 är vi på respektive avdelning.

*Skolan börjar 8:00, detta innebär att vill man ha omsorg före 7:45 måste detta skrivas in på schemat.

*Aktuella telefonnummer: Skolan 12721 för vidarekoppling till varje avdelning.

*Vi har STÄNGT sommarveckorna 28, 29, 30 samt klämfredag vid Kristi Himmelfärdsdag.

*Platsansökan eller uppsägning av plats lämnas till rektor Eva Ulin.

*Uppsägning av plats sker 1 månad före slutdatum (se särskilda regler).

*Inskolning av nya förskoleklassen sker vid 3 tillfällen under våren.

*Nya barn har tillgång till plats from v. 32. Skolan börjar v. 34.

 Vid behov av omsorg tidigare vänligen meddela rektor angående detta.

*Barnomsorg har du/ni när ni arbetar eller studerar.

*Vid arbetslöshet och föräldraledighet har man rätt att ha platsen 3-4 dagar/vecka, dock ej fredagar eller under loven. Tider bestäms i samråd med personalen.

*Man kan ansöka om 5 timmar/vecka till ett pris av 250kr/månad. Reglerna gäller lika som vid arbetslöshet och föräldraledighet.

* Fritids kommer att ha två utbildningsdagar under läsåret och är då stängt. Datum för dessa dagar 2019 är 3-4 oktober.

*Avgiften följer samma regler och beräkningsgrund som kommunen. Inkomstuppgift lämnas när barnet börjar och justeras sedan om förhållandena ändras. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras maxtaxa. Avgift betalas från första inskolnings eller närvarodagen under hösten.