Freinetskolan Tallbacken är en friskola med så kallad allmän inriktning utan någon särskild religiös, politisk eller ideologisk anknytning men med en klar pedagogisk profil. Där alla barn, oberoende av kön, sociala eller ekonomiska förhållanden, skall ha lika tillgång till en fullvärdig utbildning.

IMG_1122.JPG

 

Vår pedagogik

På vår skola utövar vi Freinetpedagogik. Kallas även för arbetets pedagogik, kan i korthet sammanfattas i följande punkter:
- Samarbete - solidaritet
- Verkligheten i centrum
- Planering och rutiner
- Elevmedverkan och medbestämmande
- Inflytande och ansvar
- Produktion
- Handens och hjärnans arbete värderas lika
- Det trevande försöket- att göra och pröva


Lusten att lära
— Célestin Freinet

Vårt mål

Skolan skall:

  • - utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.

  • - verka för att både flickor och pojkar får ett lika stort utrymme och inflytande över undervisningen.

 

  • - tillsammans med eleverna och föräldrarna planera och utvärdera undervisningen i enskilda arbetsplaner.

  • -förbereda eleverna för de rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle.