Vi vill skapa en skola där eleverna ges möjligheter till en allsidig utveckling, inte bara gällande kunskapsinhämtning och logiskt tänkande utan även fantasi, lek och skaparkraft.  

 

 

Freinetskolan Tallbacken är en friskola med så kallad allmän inriktning utan någon särskild religiös, politisk eller ideologisk anknytning men med en klar pedagogisk profil. Där alla barn, oberoende av kön, sociala eller ekonomiska förhållanden, skall ha lika tillgång till en fullvärdig utbildning.