TALLBACKENS MAGAZIN VÅREN 2016

Freinet menade att det var viktigt att det arbete man utförde i skolan var verkligt arbete. Därför blev arbetet inriktat på produktion. Det man lärde sig skulle kunna användas av andra som kunskapskälla. 

Skoltidningen, Tallbackens Magazin, är en del av vår produktion och vårt ansikte utåt. Tallbackens elever producerar idag en tidning som ges ut 2 ggr/läsår. En redaktion bestående av elever arbetar kontinuerligt med tidningen. Hela tidningen görs på skolan för att ge våra elever möjligheten att följa hela produktionskedjan.

Tallbackens Magazin är ett eget bolag. Ett företag med styrelse, ekonomiavdelning, säljavdelning, redaktion och allt som finns på en vanlig Tidning. Meningen med detta är att barnen genom skolåren ska ha olika befattningar i detta företag. Härmed hoppas vi uppnå en naturlig förståelse för vad ett företag är, hur det är uppbyggt och hur det sköts. Otroligt viktiga kunskaper i dagens samhälle, anser vi.